Cyhoeddiad newydd: Cân y Ffydd

Cyhoeddiad nesaf y Gymdeithas fydd Cân y Ffydd: ysgrifau ar emynyddiaeth gan Kathryn Jenkins.

Bu Dr Kathryn Jenkins yn Llywydd Cymdeithas Emynau Cymru am ddeng mlynedd hyd at ei marwolaeth gynamserol yn 2009. Byddwn yn cyhoeddi'r detholiad hwn o'i hysgrifau fel arwydd o ddiolch am ei gwasanaeth a'i chyfraniad i astudiaethau emynyddol. Cyhoeddir y gyfrol ar y cyd â Gwasg Pantycelyn, a disgwylir iddi ymddangos yn ystod 2011.

Bydd Cân y Ffydd yn cynnwys ysgrifau ar wahanol agweddau o waith Williams Pantycelyn, sef maes arbenigol Kathryn, yn ogystal ag erthyglau ar emynwyr eraill. Er bod y rhan fwyaf wedi eu cyhoeddi o'r blaen mewn gwahanol gylchgronau, dyma'r tro cyntaf iddynt ymddangos mewn cyfrol.

Mwy o newyddion

(04/10/2010)