Cystadleuaeth Carol Cristion 2010

Cyfle i ennill cwpan am Garol - dyddiad cau 15/10/2010

Gwobr:

Cwpan o waith Caitlin Jenkins, Ewenni.

Rhoddir y wobr gan Gwyn Tudur Davies a Llinos Howells er cof am eu tad, Y Parchedig Tudor Davies.

Beirniad: Y Prifardd Tudur Dylan Jones Caerfyrddin


Rheolau:

1: Gall y geiriau fod ar fesur emyn dôn draddodiadol neu mewn arddull mwy cyfoes

2: Dylai pob ymgeisydd roi ffugenw yn unig ar ei g/waith ac anfon ei h/enw, cyfeiriad a rhif ffôn mewn amlen dan sêl gyda'r gwaith.

3: Rhaid anfon y carolau at y Golygydd i gyrraedd dim hwyrach na Hydref y 15fed 2010. Bydd y garol fuddugol yn cael ei chyhoeddi yn rhifyn Tachwedd/Rhagfyr o Cristion.

Dylid anfon y carolau at: Y Parch Casi Jones Y Ficerdy, Ffordd Caernarfon, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4SQ

Mwy o newyddion

(08/09/2010)