Ysgol Undydd 2011

Dyma fanylion yr Ysgol Undydd a gynhelir ar 30 Ebrill 2011 yn Llanbedr Pont Steffan - croeso i bawb

Yr Athro Len Jones: Lyra Germanica - yr emyn Almaeneg yn ei wisg Gymraeg
Yr Athro D. Densil Morgan: Awen Lewis Edwards, Y Bala
Lansio Cân y Ffydd, detholiad o ysgrifau Dr Kathryn Jenkins ar emynyddiaeth

Dydd Sadwrn
30 Ebrill 2011
11.00 - 4.00

Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Delyth Morgans -

Ffurflen gofrestru yma (PDF)

Mwy o newyddion

(10/03/2011)