Ysgol Undydd 2012

Dyma fanylion yr Ysgol Undydd a gynhelir ar 5 Mai 2012 yn Aberystwyth - croeso i bawb

Eleni byddwn yn dychwelyd i'n man cyfarfod arferol ar gyfer ein Hysgol Undydd flynyddol, Ddydd Sadwrn, 5 Mai. Cynhelir yr Ysgol yn festri capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth, i ddechrau gyda choffi am 10.30. Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod y dydd hefyd.

Bydd Dr Eryn M. White o Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth, sydd wedi ysgrifennu'n helaeth ar y Diwygiad Methodistaidd a'i ddylanwad ar Gymru, yn trafod Diwygiad Llangeitho yn 1762, sef y "diwygiad canu" sydd ym marn llawer yn fan cychwyn traddodiad Cymru o ganu cynulleidfaol.

A bydd Dr Brynley Roberts, cyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, yn rhoi sylw i waith a chyfraniad Garfield Hughes (1912-69), hanesydd emynyddiaeth, a hynny ym mlwyddyn canmlwyddiant ei eni. Yr oedd Garfield Hughes yn un o sylfaenyddion y Gymdeithas Emynau yn 1967, ac yn gyfrannwr i rifynnau cynnar y Bwletin.

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Aberystwyth.

Am fwy o fanylion, cyswlltwch ag ysgrifennydd y Gymdeithas, Delyth G Morgans: 07971 375 068

Ffurflen gofrestru yma (PDF)

Mwy o newyddion

(03/04/2012)