Dathlu a chofio

Cafwyd mwy nag un achlysur i gofio emynwyr a chyfansoddwyr yn y misoedd diwethaf

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae cofio wedi bod ar ein hemynwyr a'n cyfansoddwyr trwy greu cofebau iddyn nhw. Ar 15 Hydref 2011 dadorchuddiwyd carreg goffa i Martha Llwyd (1766-1845) ar wal ei chartre, Glanyrafon, yn Llanpumsaint, sir Gaerfyrddin. Roedd Martha Llwyd yn emynyddes boblogaidd yn ei chyfnod, er nad yw ei gwaith yn gyfarwydd iawn heddiw. Cyhoeddwyd cofiant byr iddi a chasgliad o'i hemynau gan J. E. Davies, 'Rhuddwawr' yn 1925.
Yna ar 15 Medi 2012 dadorchuddiwyd plac ar wal capel Siloam, Cemlyn, sir Fon i gofio Robert Williams (1782-1818), cyfansoddwr y don 'Llanfair'. Yn ol traddodiad ei ardal, roedd Robert Williams yn ddall, ond fe gofnodwyd nifer o'i donau mewn llyfrau llawysgrif. Erbyn heddiw mae 'Llanfair' wedi teithio dros y byd i gyd.
Cofeb o fath gwahanol a gewch i John Richards, 'Isalaw' (1843-1901). Fel rhan o brosiect HistoryPoints mae codau QR wedi eu gosod ar fan geni Isalaw, sef y 'King's Head' ar Beach Road, Bangor. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw aelod o'r cyhoedd lawrlwytho tudalen o hanes Isalaw i ffon symudol, a gwrando ar bwt o'i emyn-don 'Sanctus'.

Mwy o newyddion

(01/04/2019)