Dathlu David Charles

Oedfa i gofio 250 mlynedd ers geni'r emynydd

Cafwyd noson arbennig o ddathlu yng nghapel Heol Dwr, Caerfyrddin, nos Iau, 15 Tachwedd 2012. Traddododd y Parchg J. E. Wynne Davies, Aberystwyth anerchiad ar yr emynydd David Charles, i nodi 250 mlynedd ers ei eni yn Rhagfyr 1762. Canwyd nifer o emynau David Charles yn ystod y noson. Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas Emynau Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mwy o newyddion

(23/07/2013)