Ysgol Undydd 2013

Dathlu emynau a chaneuon i blant ac ieuenctid

Roedd trafodaeth fywiog fel arfer yn Ysgol Undydd y Gymdeithas Emynau ar 18 Mai eleni. Rhoddodd Aled Davies, Delyth Davies a Mererid Mair sylw i'r gwaith o baratoi 'Canu Clod!', sef casgliad newydd o emynau a chytganau i blant ac ieuenctid. Bydd 'Canu Clod!' yn cael ei gyhoeddi ar Wyl Ddewi 2014. Soniwyd yn fwy cyffredinol am emynau i blant a'r newid a fu yn eu harddull dros y cenedlaethau. Clywyd yn ogystal gan Delyth Morgans Phillips am waith arloesol D. Emlyn Evans (1843-1913) ym maes emynau a thonau i blant, yn enwedig fel golygydd 'Caniedydd yr Ysgol Sul' (1899).

Mwy o newyddion

(23/07/2013)