Ysgol Undydd 2014

Dyma fanylion yr Ysgol Undydd a gynhelir ar 10 Mai 2014 yn Aberystwyth - croeso i bawb

Cynhelir ein Hysgol Undydd flynyddol, Ddydd Sadwrn, 10 Mai yn festri capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth, i ddechrau gyda choffi am 10.30. Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod y dydd hefyd.

Parchg Derwyn Morris Jones: Cofio W. Rhys Nicholas (1914-1996)

Dr E Wyn James: Thomas Charles (1755-1814) a'r Emyn

Dr Rhidian Griffiths: 'Stori Fer' Emynyddol

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Aberystwyth.

Am fwy o fanylion, cyswlltwch ag ysgrifennydd y Gymdeithas

Ffurflen gofrestru yma

Mwy o newyddion

(24/03/2014)