'Mae'r Haleliwia yn fy enaid i ... '

Noson arbennig i nodi canmlwyddiant geni W. Rhys Nicholas

Nos Sul y Blodau, Ebrill 13, 2014 cynhelir noson arbennig yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin i ddathlu canmlwyddiant geni un o emynwyr amlycaf yr 20fed ganrif yng Nghymru. Ganwyd W. Rhys Nicholas yn 1914 a bu farw yn 1996. Bydd y noson hon yn ddathliad o'i emynau a'i waith dan arweiniad y Parchg Beti Wyn James. Bydd yr arian a godir trwy werthiant rhaglenni yn mynd at Gronfa Eisteddfod Sir Gâr 2014.

Mwy o newyddion

(13/04/2014)