Ysgol Undydd 2015

Dyma fanylion yr Ysgol Undydd a gynhelir ar 9 Mai 2015 yn Aberystwyth - croeso i bawb

Cynhelir ein Hysgol Undydd flynyddol, Ddydd Sadwrn, 9 Mai yn festri capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth, i ddechrau am 11.00 (bydd coffi/te ar gael o 10.30 ymlaen). Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod y dydd hefyd.

Elvey MacDonald, Lois Dafydd ac E Wyn James:
Emynau a Christnogaeth yn y Wladfa

Rob Nicholls:
David Jenkins (1848-1915)

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Aberystwyth.

Am fwy o fanylion, cyswlltwch ag ysgrifennydd y Gymdeithas

Ffurflen gofrestru yma

Mwy o newyddion

(09/04/2015)