Gwasanaeth coffa David Jenkins

Cynhelir gwasanaeth coffa'r cerddor David Jenkins (1848-1915) ddydd Sul, 4 Hydref 2015

Gwasanaeth Coffa David Jenkins (1848-1915)

Cymanfa o emynau David Jenkins a chyfraniadau amrywiol.

Dydd Sul, 4 Hydref 2015
2pm
Capel Tŷ Newydd, Trecastell

Arweinydd: David Price, Nantmadog
Organydd: Lynette Thomas

Lluniaeth wedi'r oedfa. Croeso i bawb.

Cynhelir drwy gydweithrediad â Menter Brycheiniog a Ffederasiwn Brycheiniog o Glybiau Ffermwyr Ifanc.

Mwy o newyddion

(01/10/2015)