Ysgol Undydd 2016

Dyma fanylion yr Ysgol Undydd a gynhelir ar 7 Mai 2016 yn Aberystwyth - croeso i bawb

Cynhelir ein Hysgol Undydd flynyddol, Ddydd Sadwrn, 7 Mai yn festri capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth, i ddechrau am 11.00 (bydd coffi/te ar gael o 10.30 ymlaen). Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod y dydd hefyd.

Goronwy Prys Owen: Canu Cynnar y Diwygiad Methodistaidd - Agweddau ar Emynau Llawysgrif Llangeitho

Siôn Aled Owen: Emynydd ar Daith

Dawi Griffiths: Cofio Trichanmlwyddiant Morgan Rhys

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Aberystwyth.

Am fwy o fanylion, cyswlltwch ag ysgrifennydd y Gymdeithas

Ffurflen gofrestru yma

Mwy o newyddion

(25/02/2016)