Ysgol Undydd 2019

Cynhelir Ysgol Undydd 2019 ddydd Sadwrn, 4 Mai yn festri Bethel, Aberystwyth o 11.00 tan 3.30. Byddwn yn trafod Llunio Emynau Heddiw yng nghwmni tri sydd yn gwneud hynny mewn gwahanol ffyrdd ac amrywiol arddulliau - Dafydd Job, Casi Jones a Cass Meurig.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Delyth Morgans Phillips: 01570 422992 / 07971 375 068 / delyth.gwenllian@gmail.com
Am ffurflen gofrestru cliciwch yma mwy   

Mwy o newyddion

(01/04/2019)