Darlithiau ar Zoom

Cynhelir darlithiau ar Zoom yn ystod 2021.

Yn lle ein Hysgol Undydd arferol, rydym yn cynnig darlithiau ar Zoom.
Bydd yr achlysur cyntaf nos Fercher, 19 Mai 2021 am 7.30. I ddathlu pedwarcanmlwyddiant cyhoeddi'r Salmau Cân, bydd yr Athro Gruffydd Aled Williams yn rhoi darlith ar 'Edmwnd Prys a'i Salmau Cân (1621)'.
Cysylltwch ar ymholiadau@emynau.org os am gael dolen i'r ddarlith.

Bydd darlithiau eraill yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Mwy o newyddion

(07/04/2021)