Darlithiau ar Zoom

Cynhelir darlithiau ar Zoom ar 29 Medi a 10 Tachwedd

29 Medi am 7.30 yr hwyr, darlith gan Iwan Llewelyn Jones:'Bywyd a Gwaith Ieuan Gwynedd'

10 Tachwedd am 7.30 yr hwyr, darlith gan Andras Iago: 'Thomas Jones yr Emynydd'

I gael dolen i ymuno, e-bostiwch JamesEW@caerdydd.ac.uk

Mwy o newyddion

(23/09/2021)