Cyhoeddiadau

Clawr Bwletin 2010
D.S. Agorir pob ffeil PDF mewn ffenestr newydd

Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru


Cyhoeddir y Bwletin yn rheolaidd. Ceir yr ôl-rifynnau (hyd 2003) ar ffurf electronig ar wefan Cylchgronau Cymru

Emynau a Thonau: Cylchlythyr Cymdeithas Emynau Cymru

Anfonir copi o’r cylchlythyr at aelodau’r Gymdeithas yn flynyddol. Cewch weld rhifynnau blaenorol yma:
Cylchlythyr 2001 (PDF)
Cylchlythyr 2002 (PDF)
Cylchlythyr 2003 (PDF)
Cylchlythyr 2004 (PDF)
Cylchlythyr 2005 (PDF)
Cylchlythyr 2006 (PDF)
Cylchlythyr 2007 (PDF)
Cylchlythyr 2008 (PDF)
Cylchlythyr 2009 (PDF)
Cylchlythyr 2010 (PDF)
Cylchlythyr 2011 (PDF)
Cylchlythyr 2012 (PDF)
Cylchlythyr 2013 (PDF)
Cylchlythyr 2014 (PDF)
Cylchlythyr 2015 (PDF)

Papurau Achlysurol

Mae’r Gymdeithas wedi dechrau cyhoeddi papurau achlysurol ar destunau emynyddol penodol. Ymddangosodd un hyd yma, sef:

Mynegeion i Gyfieithiadau Cymraeg o Emynau Lladin, Groeg, Almaeneg ac Eidaleg gan Brynley F Roberts (2003) fersiwn electronig (PDF)

Rhaglen anrhydeddu coffa Nantlais (1970) fersiwn electronig (PDF)

Cyhoeddodd y Gymdeithas ddetholiad o fersiynau mydryddol: Salm 23: detholiad o fersiynau Cymraeg / golygwyd gan Rhidian Griffiths (Cymdeithas Emynau Cymru, 1991, ISBN 0 901330 90 6). Mae’r llyfryn yn dal ar gael, pris £1.50 (ymholiadau i’r Ysgrifennydd). Mae enghreifftiau ar gael(PDF)