Newyddion

Ysgol Undydd 2019 (01-04-2019)

mwy   
manylion llawn

Gwasanaeth coffa David Jenkins (01-10-2015)

Cynhelir gwasanaeth coffa'r cerddor David Jenkins (1848-1915) ddydd Sul, 4 Hydref 2015 mwy   


Cofio Cyfraniad Cerddor o Ferthyr Tudful (01-10-2015)

Dadorchuddio plac a darlith goffa i ddathlu bywyd a gwaith E. T. Davies, cerddor amlwg o Ferthyr mwy   


'Mae'r Haleliwia yn fy enaid i ... ' (11-04-2014)

Noson arbennig i nodi canmlwyddiant geni W. Rhys Nicholas mwy   


Ann Griffiths ar 'Mamwlad' (09-02-2014)

Sylw i brif emynyddes Cymru, Ann Griffiths, ar gyfres deledu S4C. mwy   


Dathlu David Charles (23-07-2013)

Oedfa i gofio 250 mlynedd ers geni'r emynydd mwy   


Dathlu a chofio (17-10-2012)

Cafwyd mwy nag un achlysur i gofio emynwyr a chyfansoddwyr yn y misoedd diwethaf mwy   


Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth Dechrau Canu Dechrau Canmol (28-09-2011)

Enid Gruffydd o Borthaethwy yw enillydd cystadleuaeth Dechrau Canu Dechrau Canmol mwy   
manylion llawn

Bwrlwm yr Ysgol Undydd (14-07-2011)

Adroddiad o weithgareddau Ysgol Undydd y Gymdeithas Emynau a gynhaliwyd yn nhymor y gwanwyn 2011 mwy   


Gweithdy addoliad cyfoes (10-09-2010)

Gweithdy caneuon Cymraeg ar gyfer addoliad cyfoes - 18/9/10 mwy   
manylion llawn

Cyhoeddiad newydd: Cân y Ffydd (13-05-2010)

Cyhoeddiad nesaf y Gymdeithas fydd Cân y Ffydd: ysgrifau ar emynyddiaeth gan Kathryn Jenkins. mwy