Cymdeithas Emynau Cymru

Croeso i wefan Cymdeithas Emynau Cymru. Mae’r Gymdeithas yn ymddiddori ym mhob agwedd ar emynau a thonau sy’n perthyn i Gymru.

Mae’n cynnal darlithiau a chyfarfodydd, ac yn cyhoeddi Bwletin a chylchlythyr yn rheolaidd. Pwrpas y rhain yw ennyn diddordeb yn y maes a hybu ymchwil newydd.

Os hoffech ymuno, a fyddech cystal â llenwi ffurflen ymaelodi.

Os hoffech gysylltu â ni i holi cwestiwn neu i rannu gwybodaeth, anfonwch atom.

This is the website of Cymdeithas Emynau Cymru, the Welsh Hymn Society. The Society is interested in all aspects of Welsh hymnody, both texts and music. The language of the Society is Welsh. To share information or ask questions please the Society.
EVENT ITEM NOT FOUND - ID 0