Ann Griffiths ar 'Mamwlad'

Sylw i brif emynyddes Cymru, Ann Griffiths, ar gyfres deledu S4C.

Bydd y bardd Karen Owen yn sôn wrth Ffion Hague am ddylanwad yr emynyddes o Faldwyn, Ann Griffiths, ar fywyd barddonol Cymru. Er i Ann farw yn 29 oed gadawodd gorff helaeth o waith ar ei hôl, ac fe fydd y rhaglen yn ymchwilio i'w legasi drwy gyfrwng ei hemynau a'i llythyron sydd i gyd yn cofnodi ei gweledigaeth a'i phrofiadau dynol ac ysbrydol. Fe glywn gan arbenigwyr pam y dylai Ann gael ei chyfri yn fwy na chyfansoddwr caneuon crefyddol yn unig; dylid ei hystyried yn un o brif feirdd Cymru.

Darlledir y rhaglen ar S4C nos Sul, 9 Chwefror, am 8.30pm

Mwy o newyddion

(09/02/2014)