Hwyl yr Ysgol Undydd 2019

Cafwyd diwrnod da o ganu a thrafod yn ein Hysgol Undydd ar 4 Mai. Yng nghwmni Dafydd Job, Cass Meurig a Casi Jones buom yn canu emynau newydd o'u gwaith a dysgu beth sy'n eu hysbrydoli nhw - profiad, achlysur arbennig neu wahoddiad i gyfansoddi.

Braf oedd cael deall beth sy'n tanio ein hemynwyr a'n cantorion cyfoes a braf oedd cael canu geiriau newydd i hen donau ac alawon traddodiadol a phoblogaidd. Pwy fyddai'n meddwl y byddai'r Venite (Salm 95) yn gallu cael ei chanu ar alaw 'Sosban fach'?

Mwy o newyddion

(09/05/2019)