Wynebu cyfnod gwahanol

Y Gymdeithas yn 2020

Oherwydd yr amgylchiadau anarferol rydym wedi methu cynnal ein cyfarfodydd rheolaidd - yr Ysgol Undydd a'r Ddarlith Flynyddol. Gobeithiwn allu ailgydio yn 2021 a chynnal y ddau beth, os nad wyneb yn wyneb, yna trwy ddull amgen. Cadwch yn ddiogel, bawb.

Mwy o newyddion

(30/09/2020)