Swyddogion

Llywydd:
Dr Rhidian Griffiths

Ysgrifennydd:
Delyth G Morgans Phillips
Llety Clyd, Stryd Newydd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AL
Ffon: 01570 422 992 neu 07971 375 068
E-bost:

Trysorydd/Ysgrifennydd Aelodaeth:
Dafydd Owen Roberts

Golygydd y Bwletin:
Dr E Wyn James

Mae’r Gymdeithas yn ethol cymrodyr o bryd i’w gilydd i gydnabod gwasanaeth i emynyddiaeth yng Nghymru. Y cymrodyr ar hyn o bryd yw:

Yr Athro R Geraint Gruffydd
Dr Brynley F Roberts